123

Välkommen till ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den internationella organisationen ISPS International som arbetar för att lyfta fram psykologiska och sociala aspekter för förståelse, uppkomst, behandling och förebyggande av psykos.

Läs mer om ISPS Sverige här.

Filippo Varese

Tidigare evenemang

”Trauma and psychosis. Understanding and treatment”

 

Filippo Varese är forskare vid University of Manchester och är en fenomenal föreläsare med erfarenheter som brukar inspirera och väcka tankar. Hans forskning riktar in sig på tre områden:

– De psykologiska och kognitiva mekanismerna vid psykotiska upplevelser
– Svåra livshändelsers (t.ex. barndomstraumas) påverkan på svårt psykiskt lidande (t.ex. psykos)
– Utveckling och utvärdering av psykosociala interventioner vid psykos och trauma-relaterade svårigheter.

Filippo Varese var inbjuden som föreläsare vid ISPS Sveriges mycket uppskattade konferens om Trauma och psykos förra hösten men fick tyvärr ställa in pga sjukdom, därför var vi mycket glada att få en ny chans att lyssna på hans spännande föreläsning!

Webinariet hölls 15 maj 2024

Filippo Varese

Tidigare evenemang

”Trauma and psychosis. Understanding and treatment”

Filippo Varese är forskare vid University of Manchester och är en fenomenal föreläsare med erfarenheter som brukar inspirera och väcka tankar. Hans forskning riktar in sig på tre områden:

– De psykologiska och kognitiva mekanismerna vid psykotiska upplevelser
– Svåra livshändelsers (t.ex. barndomstraumas) påverkan på svårt psykiskt lidande (t.ex. psykos)
– Utveckling och utvärdering av psykosociala interventioner vid psykos och trauma-relaterade svårigheter.

Filippo Varese var inbjuden som föreläsare vid ISPS Sveriges mycket uppskattade konferens om Trauma och psykos förra hösten men fick tyvärr ställa in pga sjukdom, därför var vi mycket glada att få en ny chans att lyssna på hans spännande föreläsning!

Webinariet hölls 15 maj 2024

ISPS Sverige organiserade (med stöd från ISPS Norge och ISPS Danmark) en mycket framgångsrik tvådagarskonferens med temat ”Trauma och psykos – skiftande perspektiv” i Malmö 28–29 september 2023.

14 högkvalitativa talare, 11 från Sverige, Norge och Danmark, Island och tre internationella, Brian Martindale UK och Michael Garrett och Nancy Mc Williams från USA.
Konferensen öppnades med ett musikframträdande där patienter från en psykosmottagning i södra Sverige visade sitt gemensamma arbete med musik och ord från det senaste året. Detta tema – vikten av icke-verbala uttryck som en viktig del i tillfrisknandet – återkom under hela konferensen.

Centrala ämnen som belystes under konferensen var modern förståelse av fenomenet psykos som en reaktion på stress, tidiga tecken på psykosutveckling, den grundläggande betydelsen av en god behandlingsrelation, utvecklingspsykologiskt tidiga former av kommunikation, praktiska tekniker vid arbete med patienter som isolerar sig, samt psykoterapeutiska aspekter vid arbete med psykotiska symtom. Dessutom belystes teman som transgenerationstrauma, våld och trauma, integrering av KBT och psykodynamiska teorier samt vikten av att arbeta med familjesystemet.

Konferensens final var Nancy Mc Williams tal om trauma och personlighet och hon knöt ihop säcken för konferensens tema när hon gjorde ett bejublat sångframträdande i slutet av konferensen.
Deltagarna (nästan 200) var mycket nöjda, och de två dagarna präglades av en vänlig och generös atmosfär.

Konferensen marknadsförde också ISPS Internationals kommande konferens i Helsingfors i juni 2024 och ISPS Norges konferens i april 2024.

Du hittar mer information om evenemanget här.

ISPS Sverige organiserade (med stöd från ISPS Norge och ISPS Danmark) en mycket framgångsrik tvådagarskonferens med temat ”Trauma och psykos – skiftande perspektiv” i Malmö 28–29 september 2023.

14 högkvalitativa talare, 11 från Sverige, Norge och Danmark, Island och tre internationella, Brian Martindale UK och Michael Garrett och Nancy Mc Williams från USA.
Konferensen öppnades med ett musikframträdande där patienter från en psykosmottagning i södra Sverige visade sitt gemensamma arbete med musik och ord från det senaste året. Detta tema – vikten av icke-verbala uttryck som en viktig del i tillfrisknandet – återkom under hela konferensen.

Centrala ämnen som belystes under konferensen var modern förståelse av fenomenet psykos som en reaktion på stress, tidiga tecken på psykosutveckling, den grundläggande betydelsen av en god behandlingsrelation, utvecklingspsykologiskt tidiga former av kommunikation, praktiska tekniker vid arbete med patienter som isolerar sig, samt psykoterapeutiska aspekter vid arbete med psykotiska symtom. Dessutom belystes teman som transgenerationstrauma, våld och trauma, integrering av KBT och psykodynamiska teorier samt vikten av att arbeta med familjesystemet.

Konferensens final var Nancy Mc Williams tal om trauma och personlighet och hon knöt ihop säcken för konferensens tema när hon gjorde ett bejublat sångframträdande i slutet av konferensen.
Deltagarna (nästan 200) var mycket nöjda, och de två dagarna präglades av en vänlig och generös atmosfär.

Konferensen marknadsförde också ISPS Internationals kommande konferens i Helsingfors i juni 2024 och ISPS Norges konferens i april 2024.

Du hittar mer information om evenemanget här.

För events inom den internationella ISPS-verksamheten läs mer här.

Följ oss gärna på Facebook

Evenemang

Här finner du kommande evenemang som arrangeras av ISPS, i Sverige och internationellt. Om du är intresserad av att få information om tidigare evenemang ligger dessa också här ett par år tillbaka i tiden.

Kommande evenemang
Tidigare evenemang

 

 

Om ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den ideella internationella organisationen ISPS. ISPS Sverige leds av en styrelse med medlemmar från hela Sverige. Föreningen arrangerar två möten per år med föreläsningar, seminarier och/eller workshops vilka syftar till ökad kunskap och intresse om psykotiska tillstånd och hur man kan arbeta förebyggande och behandlande med psykologiska och sociala insatser. Alla intresserade är välkomna att delta. Här finner du mer information om ISPS Sverige och styrelsemedlemmarna.

Om ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den ideella internationella organisationen ISPS. ISPS Sverige leds av en styrelse med medlemmar från hela Sverige. Föreningen arrangerar två möten per år med föreläsningar, seminarier och/eller workshops vilka syftar till ökad kunskap och intresse om psykotiska tillstånd och hur man kan arbeta förebyggande och behandlande med psykologiska och sociala insatser. Alla intresserade är välkomna att delta. Här finner du mer information om ISPS Sverige och styrelsemedlemmarna.

 

Medlemskap

Som medlem i ISPS Sverige får du kontinuerligt information om kommande nationella och internationella evenemang som arrangeras av ISPS. Medlemmar erhåller rabatterade priser på evenemang samt prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. Dessutom ger ISPS Sverige sina medlemmar en medlemsbok på oregelbunden basis. Se mer medlemskap här.

 

Kontakt

Önskar du mer information om ISPS Sverige eller våra evenemang tveka inte att kontakta någon av styrelsemedlemmarna via email eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här.

Kontakt

Önskar du mer information om ISPS Sverige eller våra evenemang tveka inte att kontakta någon av styrelsemedlemmarna via email eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här.