123
/** Översta loggan */

Välkommen till ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den internationella organisationen ISPS International som arbetar för att lyfta fram psykologiska och sociala aspekter för förståelse, uppkomst, behandling och förebyggande av psykos.

Läs mer om ISPS Sverige här.

 

Höstmöte i Stockholm, 12 november 2021

Norsk psykosvård i världsklass

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 111 40 Stockholm.
För information om anmälan och detaljer om detta möte, läs mer på sidan om våra evenemang.

Höstmöte i Stockholm,12 november 2021

Norsk psykosvård i världsklass

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 111 40 Stockholm.

För information om anmälan och fler detaljer om detta möte, läs mer på sidan om våra evenemang.

För events inom den internationella ISPS-verksamheten läs mer här.

Följ oss gärna på Facebook

Evenemang

Här finner du kommande evenemang som arrangeras av ISPS, i Sverige och internationellt. Om du är intresserad av att få information om tidigare evenemang ligger dessa också här ett par år tillbaka i tiden.

Kommande evenemang
Tidigare evenemang

 

 

Om ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den ideella internationella organisationen ISPS. ISPS Sverige leds av en styrelse med medlemmar från hela Sverige. Föreningen arrangerar två möten per år med föreläsningar, seminarier och/eller workshops vilka syftar till ökad kunskap och intresse om psykotiska tillstånd och hur man kan arbeta förebyggande och behandlande med psykologiska och sociala insatser. Alla intresserade är välkomna att delta. Här finner du mer information om ISPS Sverige och styrelsemedlemmarna.

Om ISPS Sverige

ISPS Sverige är den svenska grenen av den ideella internationella organisationen ISPS. ISPS Sverige leds av en styrelse med medlemmar från hela Sverige. Föreningen arrangerar två möten per år med föreläsningar, seminarier och/eller workshops vilka syftar till ökad kunskap och intresse om psykotiska tillstånd och hur man kan arbeta förebyggande och behandlande med psykologiska och sociala insatser. Alla intresserade är välkomna att delta. Här finner du mer information om ISPS Sverige och styrelsemedlemmarna.

 

Medlemskap

Som medlem i ISPS Sverige får du kontinuerligt information om kommande nationella och internationella evenemang som arrangeras av ISPS. Medlemmar erhåller rabatterade priser på evenemang samt prenumeration på den vetenskapliga tidskriften “Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. Dessutom ger ISPS Sverige sina medlemmar en medlemsbok på oregelbunden basis. Se mer medlemskap här.

 

Kontakt

Önskar du mer information om ISPS Sverige eller våra evenemang tveka inte att kontakta någon av styrelsemedlemmarna via email eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här.

Kontakt

Önskar du mer information om ISPS Sverige eller våra evenemang tveka inte att kontakta någon av styrelsemedlemmarna via email eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här.