123

Vill du bli medlem?

Välj ditt medlemskap och sätt in avgiften till PG 38 62 97 – 6 eller till Swish-nummer 123 486 38 33.

Internationella ISPS samt ISPS Sverige – 350:-/kalenderår, inkl. tidskriften Psychosis.
Mottagningar/institutioner – 1.500:-/kalenderår, t.v. ingen begränsning för antalet personer.

www.isps.org