123
/** Översta loggan */

Vill du bli medlem?

 
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-).

I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften “Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. Gäller då insättning sker senast 1/2 2021.

www.isps.org