123
/** Översta loggan */

ISPS Sverige

Introduktion

Den svenska grenen av ISPS är den ideella nationella organisationen i Sverige som leds av en styrelse med medlemmar över hela landet. Föreningen arrangerar minst två offentliga möten per år, ett vårmöte och ett höstmöte, vilket består av en heldag med föreläsning, seminarier eller workshops på olika platser runtom i Sverige.

Alla intresserade är välkomna att delta – brukare, anhöriga, professionella eller studenter med intresse av utökad kunskap inom psykosområdet.

Syfte

Vi arbetar för att sprida kunskap som baserar sig på forskning och klinisk erfarenhet om sociala och psykologiska aspekters betydelse för uppkomst, behandling och förebyggande av psykos.

Vi anser att det är viktigt att psykotiska tillstånd får en förståelseram som baserar sig på vad som är angeläget för den drabbade och dennes närstående. Som ett alternativ till den medicinska traditionen anser vi att subjektivitet, meningssökande och humanism behöver vara i fokus.

Med bakgrund i ovan är det viktigt att engagera meningsfulla samarbeten med professionella sjukvårdsarbetare, brukare, familjer och andra omhändertagande personer.

Styrelsen

Sverker Belin

Ordförande

Tobias Landström

Christer Skoog

Kassör

Kent Olofsson

Rebecka Jensen

Sekreterare

Lotten Romanus