123

Tidigare evenemang

 

Höstmöte i Stockholm, 12 november 2021

Norsk psykosvård i världsklass

Vad kan vi i Sverige lära av de norska nationella riktlinjerna för utredning, behandling och uppföljning av psykosproblematik?
Vad kan vi lära av världsledande studier av psykosvård, t.ex. TIPS-projektet i Stavanger?
En översikt av modern psykosforskning/psykosförståelse.

Föreläsare är Jan Olav Johannessen – under många år chefsöverläkare för psykiatri och professor i Stavanger, initiativtagare till och ledare för det unika TIPS-projektet, tidigare ordförare för internationella ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).

Läs gärna nedanstående artikel författad av Jan Olav Johannessen:
Modern understanding of psychosis: from brain disease to stress disorder. And some other important aspects of psychosis…

Dagsprogram
09.30 – 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Föreläsning med Jan Olav Johannessen
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Fortsättning från förmiddagen
14.45 – 15.15 Eftermiddagsfika
15.15 – 16.00 Gemensamma reflektioner
16.00 – 17.00 Årsmöte
17:00 → Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 111 40 Stockholm.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och studenter 350:-.
Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6 eller Swish 1234863833.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor:
Julius Lindeberg – jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen – becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kenterikolofsson@gmail.com (0706 27 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 eller Swish 1234863833 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. www.isps.org

Nancy McWilliams & Michael Garrett

Webinarium med Nancy McWilliams & Michael Garrett

A series of successful psychotherapies of psychotic persons

Det är med stor glädje vi i ISPS Sverige i september bjuder in till webinarium med de internationellt välrenommerade psykoterapeuterna och föreläsarna Nancy McWilliams och Michael Garrett, en eftermiddag på temat ”A series of successful psychotherapies of psychotic persons”.

Tid: Tisdag den 14 september 2021, kl. 15-19

Plats: Digitalt via Zoom

Kostnad: För medlemmar gratis, icke medlem 150:-

Anmälan:
För medlemmar: Maila din anmälan till becka@vitillsammans.nu. Uppge namn och den mailadress du vill ha länken skickad till.
För icke-medlemmar: Swisha 150 kr till nummer 1234863833, uppge namn och mailadress i meddelandefältet. Numret är aktivt från den 1 augusti.

Sista anmälningsdag 12 september, Zoom-länk skickas till den mailadress du uppgett vid anmälan den 13 september. Vid frågor om evenemagnet, maila becka@vitillsammans.nu.

Vill du bli medlem i ISPS?
Om du vill bli medlem gör du detta genom att sätta in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår också prenumeration på den vetenskapliga tidskriften “Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. Mer information om ISPS Sverige finner du på www.ispssverige.se.

**************************
Presentation av föreläsarna:
Nancy McWilliams teaches at Rutgers University’s Graduate School of Applied & Professional Psychology and practices in Lambertville, New Jersey. She is author of Psychoanalytic Diagnosis (1994, rev. ed. 2011), Psychoanalytic Case Formulation (1999), Psychoanalytic Psychotherapy (2004) and Psychoanalytic Supervision (2021) and is associate editor of both editions of the Psychodynamic Diagnostic Manual (2006, 2017). A former president of Division 39 (Psychoanalysis) of the American Psychological Association, she has been featured in three APA videos of master clinicians. She is on the Board of Trustees of the Austen Riggs Center. Her books are available in 20 languages; she lectures widely both nationally and internationally.

Dr. Garrett was formerly the Vice Chairman of Psychiatry at SUNY Downstate Medical Center, where he is currently Professor Emeritus of Clinical Psychiatry. He is also on the faculty of the Psychoanalytic Association of New York (PANY) affiliated with NYU Medical Center in New York City. He received his medical degree from the Albert Einstein College of Medicine and completed his residency training in Psychiatry at Bronx Municipal Hospital Center. Most of Dr. Garrett’s professional career has been spent in the public psychiatry sector, first at North Central Bronx Hospital, where he became Associate Director of Psychiatry, and then Medical Director in 1995. In 1997 he became Deputy Director of Psychiatry at Bellevue Hospital, where he was responsible for clinical services. In 2003 he moved to SUNY Downstate as Vice Chairman for Clinical Services. At present his time is divided among patient care, supervision of psychotherapy, teaching, and clinical research and writing. He has for many years had an interest in the difficulties clinicians encounter when trying to develop a relationship with psychotic individuals who have a fundamentally different view of reality than the clinician. He has a particular interest in combined psychodynamic and cognitive behavioral treatments of psychosis. His academic and research interests also include the voice hearing experience and the relationship between psychosis and ordinary mental processes.

Foto: Johanna Hanno
© Foto: Johanna Hanno

Webinarium med Roland Paulsen

Tänk om – en studie i oro

Roland kommer att prata om sin senaste bok och anknyta till aktuell coronapandemi.

Onsdag 9 december 2020 kl 18:00-19:30

Roland Paulsen är sociolog och arbetar på Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Förutom att ha publicerat flera böcker är Roland något så ovanligt som vad Göran Greider kallar för ”en folkkär sociolog”. Han är flitigt förekommande debattör i media och hans bok Vi bara lyder (2010) – en intervjustudie av arbetsförmedlare – låg till grund för både en dockteater (Funktionell dumhet, premiär 2015) och en kortfilm (Vi bara lyder, premiär 2018). Hans senaste bok är Tänk om: En studie av oro (2020).

Alla är välkomna och webinariet är gratis.

Mötet är digitalt och nås via Zoom.

 

Höstmöte i Göteborg,
fredagen den 15 november 2019

Att förstå psykos och schizofreni

Plats: preliminär lokal Stadsmuséet

Varför hör människor ibland röster, har föreställningar som andra tycker är underliga eller inte verkar ha kontakt med verkligheten och vad kan man göra åt det? Det finns idag överväldigande evidens för att psykologisk behandling kan vara till stor hjälp för människor som kämpar med psykotiska upplevelser.

ISPS Sverige arrangerar en föreläsnings- och diskussionsdag på detta angelägna tema i Göteborg fredag den 15 november (preliminär lokal Stadsmuséet).

I samband med dagen är vi glada att kunna lansera en mycket efterfrågad, uppdaterad och nyöversatt utgåva av boken ”Att förstå psykos och schizofreni”. Då ISPS Sverige gav ut denna bok 2015 hade den en rykande åtgång och sålde slut.

Inbjudan med program för dagen kommer lanseras i god tid före den 15 november.

 

Vårmöte i Stockholm,
10:00 – 16:00 fredagen den 22 mars 2019

Människans exceptionella upplevelser

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm.

Människor som upplever sådant som rimligtvis inte kan finnas eller som har ovanliga och oförklarliga upplevelser i form av att t.ex. att osannolika sammanträffanden inträffar, upplever märkliga kroppsupplevelser eller förändrade medvetandetillstånd undrar inte sällan över om de är onormala, avvikande, har blivit ”tokiga” eller blivit psykiskt sjuka. Vågar man, och för vem, berätta om dessa upplevelser? I värsta fall kan oförstående reaktioner medföra att man sluter sig inom sig själv eller på annat sätt, av omgivningen, blir stigmatiserad för lång tid framöver.

Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg är aktuella med boken Sjömannen som gick genom väggen – om människans exceptionella upplevelser (Dualis Förlag 2018). De är båda forskarutbildade läkare och föreläser om sådana fenomen utifrån bl.a. egna upplevelser. Hur ska fenomenen förklaras? Går det överhuvudtaget med den kunskap vi har idag? Föreläsarna menar att vetenskapliga förklaringar bör ha företräde, men också att hjärnan hittills är otillräckligt utforskad och att till exempel vissa företeelser som härrör från vår inre värld tycks kunna ta gestalt i yttervärlden.

Kom och lyssna!

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor
Julius Lindeberg – jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen – becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kent.o@bredband.net (0706 27 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. www.isps.org

Höstmöte i Malmö,
fredagen den 23 november 2018

Två diagnoser eller en människa?

Forskning och erfarenheter kring samtidig psykos- och missbruksproblematik

Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62 Malmö.

Många som arbetar eller är brukare inom psykiatri och beroendevård har konstaterat hur vanligt det är att psykisk ohälsa och missbruksproblem överlappar, inte minst inom psykosvård. Detta har också framkommit i forskning och i de flesta riktlinjer rekommenderas integrerad behandling vid dessa problem. Ändå är vården ofta organiserad som att det rör sig om två olika ”sjukdomar” och inte sällan är diagnosen i fokus snarare än individen. Samtidigt är det viktigt att se beroende som ett problem i sig som innebär specifika utmaningar och insatser. Hur kan vi navigera i detta? Hur samspelar psykisk ohälsa med missbruk? Vad är egentligen missbruk och varför är det så vanligt vid psykisk ohälsa? Hur kan vi komma ifrån moment 22 och ändlösa diskussioner om ”vad är vad”? Hur kan vi tänka kring diagnostik och vårdorganisation så att vården blir bättre och mer individanpassad?

Jonas Stålheim är specialistpsykolog och fil. dr. verksam i Göteborg. Han har arbetat i ca 10 år med forskning om och behandling av samtidig psykos- och missbruksproblematik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. Tidigare under 2018 disputerade han på en avhandling om samspelet mellan psykotiska upplevelser och droganvändning. Under föreläsningen kommer han att diskutera ovanstående frågor med utgångspunkt både från avhandlingen och klinisk erfarenhet.

Dagsprogram
09.30– 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Föreläsning med Jonas Stålheim
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Erfarenheter från fältet
14.45 – 15.15 Eftermiddagskaffe
15.15 – 16.00 Gemensamt samtal om dagen
16.00 → Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62 Malmö.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor
Julius Lindeberg – jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen – becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kent.o@bredband.net (0706 27 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. www.isps.org

Vårmöte i Göteborg, fredag 16 mars 2018

Schizofreni – vår mest missförstådda och tabubelagda diagnos

Om vikten av att bli lyssnad på och få vara en person – inte bara en sjukdom som ska botas.

Dagsprogram
09:30– 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Filmvisning och föredrag med Gunhild Asting
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Fortsättning med Gunhild Asting, föredrag och klipp från serien
14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe
15.00 – 15.30 Gemensamt samtal om dagen
15.30 – 16.30 Årsmöte
16.30 → Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Gunhild Asting, känd norsk filmskapare, presenterar och visar sin oerhört välgjorda dokumentärserie ”Stemmene i hodet” (”Rösterna i huvet”), som visats på NRK och blev nominerad till Gullruten (motsv. Kristallen). Huvudpersonerna och hon själv vann årets hederspris vid Schizofrenidagene i Stavanger, november 2017, både för arbetet med serien och för arbetet med att motverka stigma i samhället.

Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och
studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor
Julius Lindeberg – jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen – becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kent.o@bredband.net (0706 27 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med fyra volymer per år. www.isps.org

Höstmöte i Stockholm, lördag den 11 november 2017

Den förändrade synen på psykos

Dagsprogram
09:30– 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Alain Topor – ”Återhämtningens många vägar – begrepp och empiri”
11.45 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Arnhild Lauveng- ”Att behandla en sjukdom eller lära sig leva ett liv – eller kanske en kombination? Om olika bemötanden av människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa”
15.00 – 16.00 Eftermiddagskaffe samt diskussion
16 → Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Arnhild Lauveng
När Arnhild var 16 år fick hon, efter flera år av gradvis försämring, diagnosen schizofreni. Hon var psykotisk och självdestruktiv, hon levde i en värld av röster och hallucinationer och skar sig blodig med skärvor så fort hon fick tillfälle. Hon har idag en unik förmåga att berätta en levande historia om att bli och vara allvarligt psykotisk och om att också övervinna ohälsan mot alla odds, men också ge oss en oerhört angelägen berättelse om bemötande, tillit och mänsklig värme och att det omöjliga kan bli möjligt. Arnhild Lauveng övervann schizofrenin och utbildade sig till psykolog vid Universitet i Oslo, arbetar idag som psykolog, har skrivit mycket uppskattade böcker och har nyligen doktorerat.

Alain Topor
Alain Topor är leg psykolog och arbetar som docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och som professor vid universitetet i Agder. Han har forskat kring återhämtning från allvarliga psykiska problem, hjälpande faktorer i denna process och om
sociala aspekter på psykiska problem. Föreläsningen kretsar kring återhämtning från allvarliga psykiska problem. Vad betyder återhämtning? Data redovisas från en svensk 10 års-uppföljning av personer med en psykosdiagnos. Hur gick det för dem? Resultat från ”pengar-projektet i Blekinge” tas även upp.

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och
studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch. Medlemmar erhåller medlemsboken
”Från patient till person – Om allvarliga psykiska problem – vardag, vård och stöd” av Gunnel
Andersson, Per Bülow, Anne Denhov och Alain Topor.

Anmälan: Anmälan sker senast den 1/11 genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor:
Julius Lindeberg – jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen – becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kent.o@bredband.net (0706 27 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår
prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med
tre volymer per år.

www.isps.org

Vårmöte i Stockholm fredag den 31 mars 2017

Medicineringens roll i psykiatrin

Program
09:00– 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 11.30 Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse – föreläsning med Peter Götzsche
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 12.30 Reflektioner av Åsa Nilsonne m.fl.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Överanvändning av psykiatriska läkemedel – är det så och hur kan man i så fall förklara det? – föreläsning med Tomas Ljungberg
15.00 – 15.30 Eftermiddagskaffe
15.30 – 17.00 Årsmöte
18 → Middag på närbelägen restaurang

Peter Götzsche har väckt rejäl uppmärksamhet med sin bok ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”. Ändå har vi sett förvånansvärt få kommentarer från etablerat psykiatriskt håll. I boken har han utifrån sin kompetens som professor i internmedicin och dessutom i egenskap av direktor för ansedda Cochran i Köpenhamn, granskat grunderna för dagens psykiatri, d.v.s. den forskning som psykiatrin säger sig bygga sina anspråk på.

Åsa Nilsonne är psykiater, professor i medicinsk psykologi samt författare, och kommer att hålla i reflektioner efter förmiddagens föreläsning. John Grönvall, sjuksköterska och chef för Kungsängens psykosmottagning, Staffan Utas, RFHL Uppsala, Anne Denhov, socionom och forskare, samt kommentarer och funderingar från åhörarna.

Tomas Ljungberg är läkare, docent i farmakologi och arbetar med FoU-frågor inom vuxenpsykiatrin. Han har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Han har skrivit fyra böcker och ett flertal
vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31 i Stockholm. Tar du dig dit med T-bana gäller hållplatserna Medborgarplatsen eller Slussen.

Kostnad:
För medlemmar 700:-
Icke medlem 900:-
Icke yrkesverksamma och studenter 350:-.
Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor:
Ordförande Kent Nilsson kent.nilsson@psykolog.net (070 696 29 40)
Sekreterare Rebecka Jensen becka@vitillsammans.nu (0708 -967407)
Sekreterare Kent Olofsson kent.o@bredband.net (070 627 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår
prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med
fyra volymer per år.

Höstmöte i Lund fredag den 25 november 2016

Den meningsfulla psykosen

Möjligheten att förstå psykosens innehåll och uttryck

Program
09:30– 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Föreläsning med Francisco Alberdi
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Föreläsning med Sverker Belin
14.30 – 14.45 Eftermiddagskaffe
14.45 – 15.30 Berättelser från heldygnsvården
15.30 – 16.00 Utvärdering av dagen
16 → Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Francisco Alberdi är överläkare i psykiatri på Psykoterapeutisk Center i Köpenhamn. Han har även varit med och grundat Institut för Psykoseterapi i Köpenhamn och kommer bl.a. tala om psykodynamisk korttidsterapi vid psykos.

Sverker Belin är psykolog, psykoterapeut och författare med många års erfarenhet av psykosbehandling, och kommer att tala om ”Paranoian – ett reservsystem i överlevnadens tjänst”.

Plats: AF-borgen i Lund (Sandgatan 2), lokal ”Kerstins rum”.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor:
Kent Nilsson kent.nilsson@psykolog.net (070 696 29 40)
Kent Olofsson kent.o@bredband.net (070 627 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår
prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge) som utkommer med
tre volymer per år. www.isps.org

Höstmöte 23 oktober 2015 i Stockholm.

Att förstå psykos och schizofreni!

Program:
09-09:30 Registrering och kaffe.
09:30 – 12:00 Efter en kort introduktion presenterar Peter Kinderman materialet. Kortare kommentarer samt diskussion och resonemang.
12.00 – 13.00 Lunch på egen hand.
13.00 – 14.30 Kommentarer från Svenska Psykologförbundet, SSR, sjuksköterskornas organisation, RPC, SPF samt från RSMH och IFS.
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.30 Diskussion och resonemang, och förhoppningsvis deltagande av företrädare för de politiska partierna. Summering av dagen.

Svenska ISPS inbjuder stolta! (men inte nöjda!) till Seminarium utifrån det Brittiska Psykologförbundets tankeväckande och forskningsbaserade material ”Understanding Psychosis and Schizophrenia”. 

Det är en banbrytande forskningssammanställning som vänder upp och ner på invanda föreställningar om hur vi bör betrakta ”psykisk sjukdom” och hur dessa bör betraktas och behandlas! 

Svenska ISPS har översatt materialet till svenska och ett exemplar ingår i konferensavgiften!

Professor Peter Kinderman, en av huvudredaktörerna och medförfattare, kommer att presentera materialet och delta i diskussion och resonemang. Peter Kinderman är professor vid Liverpool University, och tillika tillträdande ordförande för det Brittiska Psykologförbundet.

Det svenska Psykologförbundet finns på plats, liksom företrädare för socionomernas och sjuksköterskornas yrkesföreningar, samt RPC och Psykiatriska Föreningen. Brukar- och anhörigföreningar kommer att delta. Vi räknar med att representanter för de politiska partierna kommer att delta.

Platsen är Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31 på Södermalm i Stockholm.
Medborgarplatsen och Slussen är närmaste T-bane stationer.
Tid: 09:30 till 16:30
Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro på närbelägen restaurang.

Kostnad: För medlemmar 700:-, Icke medlem 900:- Icke yrkesverksamma och studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch. Det finns gott om Lunch- serveringar i närheten.

Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 – 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.

Frågor:
Kent Nilsson kent.nilsson@psykolog.net (070 696 29 40)
Kent Olofsson kent.o@bredband.net (070 627 10 73)

Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:-; PG 38 62 97 – 6 (för icke yrkesverksamma 300:-). I avgiften ingår PRENUMERATION på den vetenskapliga tidskriften ”PSYCHOSIS” (Routledge) som utkommer med tre volymer per år.

www.isps.org

Vårmöte i Malmö,
fredagen den 10 april 2015

PINNE – PATIENT – ELLER MÄNNISKA?

Välkomna till ISPS Vårmöte 2015 om NPM:s påverkan på vården!

Program
09:00 Registrering
09:30 Ulla Bertling, psykolog, forskare och skribent, beskriver NPM, dess ekonomistyrning och skamstruktur. ”Munkavlen på” samt ”kortsiktighet” som en följd, belyses av Kent Olofsson och Erik Hammarström.
Vad har NPM för betydelse just för psykosvården?
Fortsatt diskussion och resonemang fram till lunch.
12:00-13:00 Lunch (ingår i avgiften)
13:00 Anne Denhov, socionom och forskare, om ersättnings-systemens inverkan på möjligheten att erbjuda ”Hjälpande Relationer”. Jimmie Trevett, ordf RSMH, ”Tankar och reflektioner om psykiatrin” Roya Hakimnia, läkare och debattör, ”Finns det alternativ?” (Kaffe i lämplig paus)
15:00 Samtal och utbyte av erfarenheter (Programmet pågår till 16:00)
16:30 ISPS Årsmöte, med sedvanliga förhandlingar, fram till 17.30.
18:00 Alla välkomna till närbelägen restaurang, för fortsatt umgänge och diskussion på egen bekostnad.

Lokal: Musikhallen, Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

Kostnad:
Medlem i ISPS 700.-
Icke yrkesverksam 350:-
Ej medlem 1000:-
(I avgiften ingår lunch och kaffe)

Frågor:
Kontakta ordf Kent Nilsson, kent.e.nilsson@hotmail.com eller sekr Kent Olofsson, kent.o@bredband.net

Vill du bli medlem i ISPS?
Du blir medlem i ISPS genom att sätta in 450.- på föreningens PG 386297-6.
I medlemskapet ingår en prenumeration på den vetenskapliga tidskriften ”Psychosis” (Routledge), som utkommer tre gånger per år!

Höstmöte i Stockholm,
den 7 november 2014

Andrew Moskowitz

PSYKOS – TRAUMA – DISSOCIATION
En världsauktoritet inom forskningen på området

Tidsplanering
09-09.30 Registerring med kaffe.
09.30 – 10.45. Andrew Moskowitz
Bensträckare
11.00 – 12.30 Andrew Moskowitz
12.30 – 13. 30 Lunch (På egen bekostnad, det finns gott om restauranger i närheten)
13.30 – 14.30 Diskussion om kliniska fall.
14.30- 15-00 Kaffe
15.00 – 16. 30 Fortsatt diskussion utifrån fortsatt presentation.
16.30 – 17.00 Summering
18.00 – ? Fortsatt diskussion vid gemensamt restaurangbesök. (Anmäl ditt intresse att delta till styrelsen, så vi kan reservera bord.)

Andrew Moskowitz är Ph. D. i psykologi från Boston University, och sedan 2010 professor vid Århus Universitet.
Han är även invald i styrelsen för internationella ISPS. Av hans produktion av skrifter, framgår tydligt att han i huvudsak intresserat sig för dissociation som fenomen, både kliniskt och forskningsmässigt. Liksom flera andra forskare, exempelvis Read och van Os, ifrågasätter han skarpt om det är vetenskapligt meningsfullt att skilja skilja mellan ”psykos” och ”dissociation”, och därmed grunden för dagens diagnostiska system. Han är speciellt intresserad av förhållandet mellan trauma, psykotiska symtom och schizofreni.

Andreaskyrkan, Högbegsgatan 31 (centralt på Söder i Stockholm), pris 900:- men för
medlemmar i ISPS, 600:- samt icke yrkesverksamma 300:-)

Kontakt:
kent.e.nilsson@hotmail.com
kent.o@bredband.net